Elfhill _DSC5490.jpg
Saola_DSC5460.jpg
Saola_DSC5633-2.jpg
Saola_DSC5490.jpg
Elfhill _DSC5490.jpg

Sami Alatalo


ASIANTUNTIJA KÄYTÖSSÄSI

SCROLL DOWN

Sami Alatalo


ASIANTUNTIJA KÄYTÖSSÄSI

Saola_DSC5513.jpg

Asiantuntijan apua yrityksen muutostilanteissa ja kiinteistökehityshankkeissa

Yrityksen omistajat ja johto voivat joutua tilanteeseen, jossa oman toimialan ja toiminnan tuntemuksen lisäksi ulkopuolinen näkemys ja kokemus liikkeenjohdosta, rahoituksesta, juridiikasta sekä erilaisista yritysjärjestelyistä olisi tarpeen.

Kiinteistökehitysprojektit ovat monivaiheisia ja usein hyvin vaativia hankkeita. Rakennustekniikan tuntemuksen lisäksi usein tarvitaan osaamista myös esimerkiksi juridiikan ja rahoituksen alalta.  

Osaamiseni perustuu yli kahdenkymmenen vuoden kokemukseen pankki- ja rahoitusalalta sekä liiketoiminnan johtotehtävistä. Toimialakokemusta omaan rahoitusalan lisäksi erityisesti kiinteistö- ja rakennustoimialalta sekä metalliteollisuudesta. Kiinteistökehityshankkeissa olen toiminut asiantuntijana sekä kehittäjän että rahoittajan roolissa. Minulla on kokemusta myös merkittävän kokoisista hotellikehityshankkeista.

Tarjoan osaamistani ja kokemustani esimerkiksi seuraaviin tilanteisiin:

Yritysten rahoitusjärjestelyt  

 • hankkeiden ja toiminnan rahoitettavuusselvitykset sekä neuvonanto rahoitusneuvotteluissa
 • vieraan sekä oman pääoman ehtoisen rahoituksen mahdollisuuksien kartoittaminen, ml. pääomamarkkinarahoitus sekä pääomasijoittajat
 • yrityksen rahoitusrakenteen arviointi sekä optimointi

Yrityksen terveyttämistoimet

 • nykytilanteen kartoitus sekä akuutit toimet
 • rahoitustilanteen kartoitus ja neuvottelut velkojien kanssa
 • liiketoiminnan suunnittelu yhteistyössä yrityksen johdon ja omistajien sekä sidosryhmien kanssa
 • liiketoiminnan mahdolliset muutokset ja uudelleensuuntaus; esim. kannattamattomien liiketoiminnan osien alasajo tai myynti ja henkilöstö- tai toimipaikkajärjestelyt
 • vapaaehtoiseen tai lakisääteiseen velkajärjestelyyn hakeutuminen 

Yritysjärjestelyt

 • toimin asiantuntijana ja osakkaana yritysjärjestelyihin erikoistuneessa yhtiössä nimeltä Mergertum. Lisää Mergertumin toiminnasta ja palveluista www.mergertum.fi

Kiinteistökehityshankkeet

 • hankkeen johto, rahoitusneuvonanto ja -neuvottelut, sijoittajahaku
 • transaktiot

Toimintani perustuu aina ehdottomaan luottamuksellisuuteen, ja toimeksiannon sisältö, tavoitteet sekä ehdot neuvotellaan tapauskohtaisesti.

Toimialueeni kattaa koko Suomen lisäksi myös kansainväliset projektit. 

Saola_DSC5460.jpg

Hallitustyöskentely


Hallitustyöskentely


Saola_DSC5589-2.jpg

Minulla on kokemusta sekä yksityisen osakeyhtiön että julkisen yhtiön hallitustyöstä niin jäsenen kuin hallituksen puheenjohtajankin ominaisuudessa.

Yrityksen hallituksen toimintaan pystyn tuomaan lisäarvoa rahoitukseen, liikejuridiikkaan, liikkeenjohtoon ja yritysjärjestelyihin liittyvän monipuolisen kokemukseni avulla. En pelkää vastuuta tiukoissakaan paikoissa ja tarvittaessa osallistun myös yhtiön operatiiviseen päätöksentekoon ja työhön. Käytännön hallitustyön lisäksi olen suorittanut Tampereen kauppakamarin Hyväksytty Hallituksen Jäsen (HHJ) -koulutuksen. 

Saola_DSC5633-2.jpg

kokenut asiantuntija


Tausta ja koulutus

kokenut asiantuntija


Tausta ja koulutus

Saola_DSC5662.jpg

Sami Alatalo

Yrittäjä, varatuomari

Ennen yrittäjäksi siirtymistä toimin kiinteistö- ja rakennusalalla toimivan yhtiön toimitusjohtajana. Sitä aikaisemmalta ajalta minulla on noin viidentoista vuoden kokemus pankki- ja rahoitusalalta, jossa toimin asiantuntijana lakiasioissa ja yritysrahoitustoiminnassa sekä erilaisissa esimiestehtävissä Nordea-konsernin eri yksiköissä. Nykyään toimin lisäksi osakkaana ja asiantuntijana yritysjärjestelyjen asiantuntijayhtiössä Mergertumissa (www.mergertum.fi).

Hallitustyöstä minulla on kokemusta erityisesti kiinteistö- ja rakennustoimialalta sekä metalliteollisuuden alalta. Julkisen yhtiön hallinnosta minulla on kokemusta vuodesta 2012 lukien, jolloin aloitin silloisen Vaahto Groupin, nykyisen Plc Uutechnic Group Oyj:n, hallituksessa. Vaahto Groupin ja Uutechnic Oy:n välillä tehtiin merkittävä yritysjärjestely vuoden 2015 aikana. Järjestelyä edeltävänä aikana toimin Vaahto Groupin hallituksen puheenjohtajana ja yhtenä järjestelyn pääneuvottelijoista.

LOgot.jpg

Koulutukseltani olen varatuomari. Liikkeenjohtoon sekä yritysten muutostilanteiden hallintaan liittyen olen lisäksi suorittanut yritysten terveyttämistoimintaan perehdyttävän TMA Finland ry:n TMC -koulutuksen (Turnaround Management Consultant) ja olen alan eurooppalaisen kattojärjestön EACTP:n jäsen (European Association of Certified Turnaround Professionals). Hallitustyöhön olen perehtynyt käytännön työn lisäksi myös Tampereen kauppakamarin Hyväksytty Hallituksen Jäsen (HHJ) -koulutuksen kautta. Olen myös hyväksytty neuvonantaja Nasdaq Helsingin First North markkinapaikalla.

Työskentelykielet: suomi ja englanti.

 Lisää taustastani: ks. LinkedIn -profiiliini

Saola_DSC5490.jpg

Yhteystiedot


Yhteystiedot


Saola_DSC5633.jpg
 

Saola Invest Oy

Sami Alatalo

+358 40 826 2066

sami.alatalo@saola.fi